Directie

De directie bestaat uit één persoon, de directeur. Sinds 1 maart 2010 is dat Ronald Remmers. Daarvoor was hij al adjunct-directeur op onze school. Zijn loopbaan in Moerkapelle is in 1988 begonnen.  In de jaren negentig heeft hij zich naast zijn taak van  bovenbouwleerkracht bezig gehouden met de leerlingenzorg.
 
Hierover zegt hij:

Zorg en begeleiding hebben toen al mijn bijzondere aandacht gekregen. Ik vind het bijzonder dat wij in de achterliggende jaren in vergelijking met regionale en landelijke cijfers weinig kinderen hebben verwezen naar een school voor speciaal (basis-)onderwijs. Wij vinden het met elkaar erg belangrijk dat het kind naar school gaat in een vertrouwde omgeving, daar waar het woont en speelt."

De directeur overlegt veel met de drie teamleiders die samen met hem het management vormen. Het management stemt weer veel af met de interne begeleiders die zich verantwoordelijk weten voor de zorg die aan de kinderen gegeven wordt.

 

De Rehobothschool is een prachtige school waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen samenwerken. Ieder mag er zijn en heeft een plaats in van onze leef- en leergemeenschap, want...

                                                  Groeien doe je samen 


In afhankelijkheid van God wil ik graag met mijn talenten op een integere en enthousiaste wijze leiding geven aan de dynamische gemeenschap die de Rehobothschool is.