Overblijven met Edith

Overblijven op school wordt geregeld via de website: "Overblijven met Edith" 

Het online registratie- en administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang (TSO). Eenvoudig te bedienen en transparant. Te gebruiken door ouders.

Klik op de link hieronder voor meer informatie:
https://www.overblijvenmetedith.nl/

Aanmelden voor het overblijven kan hier