Aanmelden


 
Aan de ouders of verzorgers van onze toekomstige leerlingen,

We vinden het bijzonder fijn dat u overweegt uw kind(eren) bij ons op school aan te melden dan wel al besloten hebt voor de Rehobothschool te kiezen.

We willen u en uw kind graag verwelkomen en zullen ons voor 100% inzetten om uw vertrouwen in ons te bevestigen. Tegelijkertijd hopen we dat u op een betrokken en enthousiaste wijze met ons meeleeft, want het is, zoals onze missie zegt, 'Groeien doe je samen' 

U kunt met onderstaande links alle benodigde documenten downloaden. Deze willen we graag compleet ingevuld en ondertekend binnen een maand van u terugkrijgen. U kunt deze inleveren op school of versturen via de mail aan José Roggeveen: j.roggeveen@cbs-rehoboth.nl
 
Graag ontvangen wij ook een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het BSN (Burgerservicenummer) van uw kind is vermeld. Een kopie van een eigen identiteitskaart of eigen paspoort van uw kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop het BSN vermeld staat, mag ook. Alléén als u een van de genoemde documenten niet hebt, kunt u een kopie geven van de zorgpas/zorgpolis waarop het BSN van uw kind is vermeld. 
U kunt desgewenst voor de kopie onze kopieermachine gebruiken. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. We zien uit naar een goede samenwerking in de komende jaren.

Samengevat: U meldt uw kind aan wanneer u de volgende documenten ingevuld en/of ondertekend opstuurt of inlevert:
  1. Formulier gegevens van het kind
  2. Formulier gezins- en opleidingsinformatie
  3. Respectverklaring
  4. Kopie ID bewijs met daarop het BSN