Leerplicht en verlof

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek 
  • Indienen bij de directeur van de school. Indien het gaat om een verzoek van meer dan 10 schooldagen zal de directeur het verzoek doorsturen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.
  • De aanvraag dient uiterlijk 6 weken vóór het gevraagde verlof te worden ingeleverd. Indien u korter dan 6 weken tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens 'andere gewichtige omstandigheden' (artikel 14), dient u, als u deze vrijstelling niet van te voren kon aanvragen, de schoolleiding binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan mee te delen.
  • Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op verschillende scholen een apart formulier in te leveren.
Klik hier om het formulier "Aanvraag vrijstelling schoolbezoek" te downloaden