Plusonderwijs

Om meer- en hoogbegaafde kinderen meer uitdaging te kunnen bieden, zijn er vijf plusklassen op school. Eén voor de kinderen uit groep 3/4, één voor groep 5/6 en één voor groep 7/8 en ook twee groepjes voor de kleuters. Een (deel van de) morgen komen zij bij elkaar. Om goed te kunnen signaleren voor welke leerlingen de plusklas nodig is, maken we gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).

Het is de bedoeling dat die kinderen in de plusgroep geplaatst worden, die op verschillende manieren uitgedaagd moeten worden. Naast het aanbieden van verrijking op verschillende gebieden, worden deze kinderen ook begeleid in hun zorgbehoefte. In de klas kunnen deze leerlingen tegen problemen aanlopen. Zij hebben het nodig om uitgedaagd te worden en in contact te komen met ontwikkelingsgelijken (peers). Dit onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van deze leerlingen. Het draait in de plusklas om: leren leren, leren plannen en leren (om te) leven. Opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op creatief denken, samenwerken en (Bijbelse) filosofie krijgen vaak aandacht.

Van de kinderen die een plaats hebben in de plusklas 5, 6, 7 en 8, wordt gevraagd huiswerkopdrachten te maken. Dit heeft als doel om aandacht te geven aan het leren plannen en organiseren. Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen vanaf plusklas groep 3 een plusklasrapport. Hier komen de doelen van de plusklas terug: leren leren, leren plannen, leren (om te) leven. Elk (half) jaar bekijken de plaatsing in de plusklas wordt verlengd.

Elke plusklasochtend beginnen we met
filosofie. Dat doen we aan de hand van een Bijbels thema. Vervolgens gaan de kinderen, meestal in groepjes, aan de slag met een opdracht. Ook het gemaakte huiswerk neemt een grote plaats in. De kinderen presenteren aan elkaar wat zij hebben gemaakt en hoe het is gegaan.
Aan het einde is er meestal een afsluitend klassikaal spel.
In de afgelopen periode zijn de kinderen in de plusklas 3/4 onder andere bezig geweest rondom het thema Vikingen. De bijbellessen staan in het thema 'dieren in de Bijbel'. Met de braincheesers leren de kinderen doorbijten als de levels steeds moeilijker worden.
 
 
De kinderen van  plusklas 5/6 werken allerlei ideeën uit over een nieuw schoolplein, waarvoor ze eerst een enquête hebben uitgevoerd onder kinderen en leerkrachten van school. Daarnaast zijn we bezig met Mindset. Ze ontdekken wat een Growie en een Fixie is en daarmee hoe ze zelf zijn en wat kan veranderen.

Elke ochtend starten de kinderen met het werken aan een smartgame. Dit heeft als doel om te oefenen met doorzetten. In de plusklas van groep 7/8 zijn de kinderen de afgelopen periode bezig geweest met diverse samenwerkingsopdrachten. Het maken van een totempaal voor de plusklas met passende symbolen, het ontwerpen van een hedendaagse brede en smalle weg aan de hand van een bekende plaat en het maken van een presentatie. Daarnaast is gewerkt aan een anamorfose. Een opdracht die bij veel kinderen voor frustratie zorgt omdat het niet in één keer lukt. Ook het ontwerpen en maken van een knikkerboot van aluminiumfolie was een opdracht. Hierbij heeft analytisch denken veel aandacht gekregen: door te bedenken wat voor- en nadelen van verschillende ontwerpen zijn, wat de gevolgen kunnen zijn van een bouwmodel en door
stap voor stap te werken.


Tijdens de Bijbelles worden de kinderen aan het denken gezet. Het vormen van je mening en actief naar elkaar luisteren komt vaak terug. Maar ook het filosoferen aan de hand van een schilderij of uitspraak doen we graag. De kinderen hebben aan het begin van het jaar een presentatie
over zichzelf gehouden, het zogenaamde Ikke-project.