Samen Opleiden

Samen Opleiden
Onze school is een erkende opleidingsschool. Dit houdt in dat wij samen met Driestar Educatief 
aanstaande leraren opleiden. In de praktijk betekent dit dat studenten twee dagen per week in de 
groep zijn. Zij worden begeleid door collega's die opgeleid zijn tot werkplekbegeleider. Dit wordt 
gecoördineerd door een schoolopleider die een registratie heeft bij de VELON. Doordat de 
aanstaande leraren wekelijks aanwezig zijn in de opleidingsschool, maken ze kennis met alle facetten 
van het onderwijs en kunnen ze mede daardoor meer stappen zetten in hun ontwikkeling tot leraar.
Als opleidingsschool blijven we ook ontwikkelen. Het opleidingsplan is hiervoor onze leidraad. 

Het gegeven dat we een opleidingsschool zijn, is goed voor aanstaande leerkrachten, kinderen en de 
school. Waarom?

Aanstaande leerkrachten:
 • zijn welkom om praktijkervaring op te doen;
 • krijgen de mogelijkheid om in verschillende groepen hun kennis in praktijk te brengen;
 • worden begeleid door gecertificeerde begeleiders, die tijd en ruimte vrij maken voor hun ontwikkeling;
 • worden gezien als collega's;
 • worden opgenomen in een enthousiast en betrokken team.

De kinderen:
 • vinden het fijn dat de stagemeester of -juf een langere periode iedere week in de klas is;
 • bouwen een band op met de stagemeester of -juf;
 • ervaren 'dat er 'meer handen in de klas' zijn.

Onze school:
 • kent een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij het leren van en met elkaar centraal staat;
 • heeft een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk;
 • biedt eigen gecertificeerde begeleiders voor studenten en (startende) leerkrachten;
 • besteedt veel aandacht aan opleiding en begeleiding;
 • realiseert het opleidingsplan door oefening en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk;
 • neemt (aanstaande) leerkrachten en collega's op in het team