Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In groep 1 en 2 proberen we het Ontwikkelings Gerichte Onderwijs (OGO) gestalte te geven, omdat we merkten dat kinderen niet volgens een vastgestelde lijn en op dezelfde manier en tijd ontwikkelen.

We willen de kinderen dus zoveel mogelijk ontwikkeling op maat bieden en bieden  hen activiteiten aan waarbij zij zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Als een leerling dus echt niet van knippen en plakken houdt, zorg je ervoor dat datgene wat je daarmee wil ontwikkelen, op op een andere manier aan de orde komt, bv. in een spel.

De leerlingen mogen ook actief meedenken bij de totstandkoming van het thema, zodat het echt hun eigen idee wordt. Natuurlijk houden we hierbij de ontwikkelingslijnen goed in de gaten en sturen we de zaken bij in de richting die voor ogen staat.

 

Een thema heeft 3 fasen:

Opstartfase: met elkaar brainstormen......waar denk je aan, wat hoort erbij, hoe pakken we het aan.

Verwerkingsfase: de ideeën worden uitgevoerd.

Afsluitingsfase: zaken worden afgerond en geëvalueerd.

 

Doordat de kinderen leren werken met het planbord en uitgestelde aandacht, hebben wij als leerkracht af en toe de handen vrij om een kind wat extra aandacht te geven of iets nieuws aan te bieden in een klein groepje.