16 april 2018

Op maandag 16 april hopen we u allemaal te ontmoeten tijdens de ouderavond in het kader van Goed Gedrag. Achter de schermen zijn het Goed Gedrag team en de klankbordgroep van ouders bezig met de voorbereidingen van deze avond. U zult binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangen.