Aanmelden ouderhulp 2018/2019

Aanmelden ouderhulp

Beste ouders,
 
Het is een goede gewoonte om aan het begin van het cursusjaar alle ouders te vragen of zij een steentje willen bijdragen aan activiteiten in en rond de Rehobothschool. Het team ervaart uw betrokkenheid altijd als zeer groot en wil daarom ook dit jaar opnieuw een beroep op u doen. Wilt u op onderstaande antwoordstrook aangeven of u beschikbaar bent voor één of meerdere taken?
U kunt deze antwoordstrook via de groepsleerkracht van uw kind inleveren.

Wilt u dit uiterlijk woensdag 10 oktober a.s. doen? Wij kunnen dan aan de slag met het maken van de ‘ouderhulplijst’.
 
Alvast bedankt voor uw hulp!
 
Met vriendelijke groet,
namens de medezeggenschapsraad,
 
Gerrieke Qualm , secretaris
(E-mailadres: MR@cbs-rehoboth.nl)


Aanmeldformulier ouderhulplijst

* Verplichte velden