Algemeen - Dankdag

Data:
07-11-2018
Het thema in de week van Dankdag is ‘Alles geef ik U’.
Dit naar aanleiding van Markus 12: 41- 44. Daar staat de Heere Jezus bij de offerkist - onze huidige collectezak – in de tempel. Dan blijkt dat God niet naar de inhoud van de gift maar naar het hart van de gever kijkt. De predikanten hopen op maandagmorgen 5 november een groep te bezoeken.

U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze bijzondere dag te bij te wonen.